Hvem er vi?
Menigheten Filadelfia
er medlem av
Pinsebevegelsen i Norge.

Vi holder til i
Røldalsveien 65
i Odda.

Annenhver torsdag møtes vi  hos Jostein og Grete Selsvik.
Adressen er Ragdeveien 20, Odda
Tidspunkt: 19:00 - ca 21:00
Aktiviteter
Hver lørdag kl.10 samles vi til felles
bønn for Odda.

Velkommen til menigheten Filadelfia i Odda
Dersom du ønsker å gi en gave, kan du
sette den inn på Filadelfias bankkonto: 0530.37.91738
Webdesign av
Bjørn Ove Hauger
Røldalsveien 65
Forstander: Jostein Selsvik
Mobil: 41 22 83 41
Mail: joselsvi@online.no
Vi driver misjonsarbeid
i Russland og har et
bønnearbeid for Kina.